» Ἁρμόδιος καὶ Ἀριστογείτων

ἐν μύρτου κλαδὶ τὸ ξίφος φορήσω,
ὥσπερ Ἁρμόδιος καὶ Ἀριστογείτων,
ὅτε τὸν τύραννον κτανέτην 
ἰσονόμους τ Ἀθήνας ἐποιησάτην. 

Callistratus